top of page
BRIEFKOP.png
TIPS VOOR HET OPLADEN VAN SCOOTMOBIEL ACCU’S.

De Accu van uw scootmobiel

Met een scootmobiel kunt u op pad wanneer u maar wilt. Een goede conditie van uw accu’s is daarom van essentieel belang zodat u tijdens het rijden niet plots stil komt te staan. Hieronder staan tips die de levensduur van uw accu vergroten.

Accugebruik

Allereerst is het van belang te weten dat accu’s nooit compleet ontladen mogen worden. Het opladen mag pas worden beëindigd als de lader aangeeft dat de accu volledig vol is. Uit oogpunt van veiligheid dient de oplaadperiode nooit de 24 uur te overschrijden. Op deze wijze wordt een optimale gebruiks- en levensduur van de accu verkregen.

Daarnaast is er een aantal aandachtspunten:

 • Houd er rekening mee dat een nieuwe accu zijn optimale capaciteit pas bereikt na 15-20 volledig laadcycli.

 • Bij gebruik van de accu is het noodzakelijk dat deze tenminste eenmaal per 2 weken volledig wordt opgeladen.

 • Indien de accu over een langere periode niet gebruikt en / of geladen wordt (bijvoorbeeld in een vakantieperiode) dient deze, na volledige oplading te worden losgekoppeld. Op deze manier kan de accu zonder probleem 2 maanden worden opgeslagen. Indien mogelijk is het aan te raden de accu’s eens in de 2 weken volledig op te laden.

 • Een (te) lage temperatuur heeft capaciteitsverlies tot gevolg. De accu’s functioneren in de winter het beste wanneer deze, als ze niet worden gebruikt, in een vorstvrije, verwarmde omgeving staan en in deze omstandigheden worden opgeladen.

 • Indien de accu’s te diep ontladen zijn zal de oplader de accu niet meer laden. Dit is een beveiliging om oververhitting te voorkomen. Vervanging van de accu’s is dan noodzakelijk.

Opladen

Elke scootmobiel is uitgerust met een andere accu en oplader. Het opladen van de accu dient dan ook uitsluitend met de bijgeleverde oplader te geschieden. Deze oplader controleert door middel van een microprocessor de juiste laadspanning en zorgt ervoor dat de laadperiode op tijd wordt afgesloten. Dit resulteert in een optimaal laadproces.

Het opladen doet u via de volgende stappen:

 • Zet de scootmobiel uit

 • Zorg ervoor dat de scootmobiel niet in de vrijloop staat

 • Steek het laadsnoer in de connector op de accu

 • Steek de stekker in een stopcontact

Klaar met opladen?

 • Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het indicatielampje groen is

 • Maak de contrastekker los van de scootmobiel

 • Koppel de accu los

Scootmobielsteenwijk-FINAL-lang-klein.pn
bottom of page